Groepsfoto 2001

Het is ons M(N)arkske weer eens gelukt! Hij heeft ze (de zwaarddansers) - niet zonder enig foefelen - er weer eens allemaal op gekregen. Hij liet ons zelfs twee keer opdraven voor de foto aan de katedraal: één keertje na de derde keer en nog eens na de laatste keer! Wij hebben zo spoedig mogelijk geprobeerd een eksemplaar op de kop te tikken om deze onverwijld aan u, lezers, te prezenteren. Het was weerom "Puce" Benoit die ons het vlugst kon helpen. Het resultaat ziet gij hierboven.

Wij waren met zijn vierentwintigen dit jaar, Mark Van Orshoven (24), onze onvolprezen nar mee inbegrepen. Tom Blancke en Brendan Walsh waren ditmaal niet van de partij. Het gebeurt niet alle jaren dat Herman Suetens (1) er in slaagt de foto te halen. Blijkbaar kijkt hij nieuwsgierig uit naar het rezultaat. Wij hadden het verleden jaar al in de mot dat Jan Michiels (2) graag een babbeltje slaat met Irene Van Gaver (D). De rest van de zwaarddansers wordt ingeleid door Gert Biesmans (3), die met de trommel duidelijk wil maken, dat hij óók af en toe trommelde. Arvid Hanssens (4) staat er pront op met zijn pas verworven medajje. Frank Claes (5) aan zijn zijde was wellicht de enige die, ondanks de eerder frisse temperaturen, toch een flinke porsie zweet produseerde. Ook Stefaan Praet (6) is blijkbaar vreet kontent met zijn verdiend verworven medajje. En dat kontentement is ook af te lezen op het stralende gelaat van Roei Westers (7), die ook al een medajje verwierf. Die medajje moesten wij op het laatste moment nog laten bij graveren... Want volgens onze lijst was het voor Roei de vierde keer. Toen wij het bij de laatste oefenstonde over medajjes hadden, kwam vader Westers ook (met recht en rede overigens) een medajje opeisen voor zijn zoon, want volgens hem (en hij had gelijk) deed zoon Roei voor de vijfde keer mee... Er werd naar de waarheid gezocht: 't Zweertdanserke werd er op na geslagen. In nummer 100 vinden wij de groepsfoto van 1997. Maar... geen spoor te bekennen van Roel, noch op de foto, noch in de tekst! Komt dan Wim Deroo (19) aandraven met een kolleksie beurtrollen van in de jaren stillekes. En inderdaad: in 1997 danste Roei voor de eerste keer mee. Wat dan met onze lijst en met 't Zweertdanserke? Wel, de redaksie biedt zijn oprechte ekskuses aan. De lijst is enkele jaren terug door Markske opgemaakt onder meer aan de hand van 't Zweertdanserke. En hoe komt het nu dat in 't Zweertdanserke Roel niet vermeld staat? Wel, dat fameus nummer 100 is eerst verschenen in oktober. De zwaarddans had plaats in maart en blijkbaar waren wij vergeten dat Roel die, na de eerste keer meegedanst te hebben, naar huis werd gestuurd om te studeren... Alles is in orde gekomen en Roel heeft zijn verdiende medajje gehad, maar toch, sorrie, Roel. Het is geen kwaaie wil maar gewoon menselijk falen... Intussen hebt gij toch maar bijna een tiende van een 't Zweertdanserke aan u gewijd gekregen! Rudi Jacobs (8) lacht blij, wellicht omdat hij óók dit jaar er weer bij was. Op het gelaat van Koen Van Reeth (9) is duidelijk af te lezen hoe ernstig hij de taak van het nummer-1-schap ter harte neemt. Mon Westers (10) met zijn spiksplinternieuwe 20-jaar medajje brengt schijnbaar Marc Dewachter (11) in de verdrukking. Maar wie haalt het nu echter in zijn hoofd om achter al die groten weg te kruipen? Om Joris Brijs (12) niet boven de anderen te laten uitsteken moet er iets spesiaals gebeuren. Jeroen Biesmans (13) komt daarvoor voorlopig nog een stukske te kort. Wim Van Loon (15) komt er pront voor met zijn opvallend kwaffuur. Marc Hanssens (15) vergeet al eens dat hij niet meer, als vroeger, tot de grootsten behoort en zo komt het dat hij er slechts met een klein (maar belangrijk) stukske op de foto staat. Het is Ludo Heylen (16) die in zijn zon staat. Stralender kan het niet: Joris Van Loon (17) kreeg niet alleen zijn zilveren medajje, maar danste voor de eerste keer als nummer 1. En met verve... De lach heerst overal: bij Marc Gerené (18) en Wim (Witte) Deroo (19). Paard Pierre Timmerman (20) viel zelfs blijkbaar op zijn gat van `t lachen. Het zijn Edwin (met een d!) Walsh (21), verjaard en gemedajjeerd! , en "bleu" Jeroen De Bie (22) die zich alle twee probeerden te verstoppen achter de paal van onze kartoesje. Blijft er nog over Renaat Van Craenenbroeck (23), die als gewoonlijk, ruim plaats voor zich opeist. Wie vinden wij dan nog terug op deze foto? De twee huiverende madammekes (om te laten zien hoe koud het wel was...) zijn Lieve de Bie (A) en Lieve (Tuurke) Van Velthoven (B). Irene had blijkbaar minder last van die kou. Van Rita Van Omme (C) weten we het niet of ze kou had: we krijgen alleen maar het blauw van haar schort te zien. Onze trouwe kern doedelzakkers laat duidelijk de instrumenten primeren: Jan Vroman (E) gaat er bijna achter schuil, terwijl Maurice Claessens (H) het ding prominent toont. Mark Van Steenwinckel (G) houdt zich wat verlegen op de achtergrond, terwijl van Peter Van den Dries (I), nochtans groot genoeg, niet veel te merken valt. Vooraan de trommelaars: Hedwig (met een d en met een h, a.u.b.!) Biesmans (F) en Piet De Gryse (J), beide opvallend in beeld. Van Rik Boone (K) en zijn vrouw Chris Boone (L) krijgen wij enkel het kopke te zien. Verder in beeld nog een hoop muzikanten (met kinderen), waarvan we er meerdere jaarlijks zien verschijnen met halfvasten, maar die voor de meesten van ons minder bekend zijn.

Felisitaties en bedenkingen

Het doet ons ontzettend veel plezier en wij zijn fier het te kunnen zeggen: er is dit jaar een stuk kwalitatief beter gedanst dan het de laatste jaren het geval was. Profisiat aan de dansers! Binnen drie jaar hopen we weer twee kwalitatief uitstekende tiems op de been te kunnen brengen om zwaarddans 35 te vieren!

Bedankingen aan alle die aan het sukses hebben meegewerkt: de muzikanten, de vlijtige en stille (?) helpsters en helpers aan bar, koffie, organizasie, kollekte, opkuis en al van die dingen. Bedankt keek-, koek- en taartbaksters en -bakkers (en -kopers), kledijdraagsters en soepmaakster(s?). Bedankt vrijgevige simpatizanten. Bedankt kijkers (sorrie voor de koude voeten). Het was fantastisch! Tot volgend jaar: 10 maart 2002.

Te lezen!

Elke dinsdagavond van 20 tot 22.30 uur in de Aalmoezeniersstraat 66.
Bij twijfel kontakteer Annemie Gerené op 03 235 46 48

Dinsdag 24 april 2001: Open-deur-dag in de Aalmoezeniersstraat 66-20.00 uur. Laat vrienden en kennissen kennis maken met onze dansavonden en-groep!!


Redaktie

Renaat Van Craenenbroeck
Rue Pairée 76
6890 Libin-Bas
Tel: 061 - 65 63 82
- - -
Mark van Orshoven
Stierstraat 34
2018 Antwerpen
Tel: 03 - 235 29 98


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu