agendas bovenhalen!!!

Voor wie het nog niet moest weten: zwaarddans 28 (ja, ja, achtentwintig) zal plaats hebben op zondag 9 maart 1997.

Gastgroep worden meer dan waarschijnlijk de Schwertletänzer uit Überlingen. Zij hebben in feite al toegezegd. En zij komen met vrij veel velen. Daarom nu al een oproep om uit te kijken of ge er enige kunt onderbrengen.

En de zwaarddansherhalingen? Hier gaan de data

20 oktober 1996: koppen tellen!
24 november 1996
15 december 1996
19 januari 1997
16 februari 1997

en

2 maart 1997

Als altijd in de Aalmoezeniersstraat 66 van 16.00 tot 18.00 uur.

Wij zijn zo stout te staan op een volledige aanwezigheid: wij moeten tot onze spijt vaststellen, dat een aantal zwaarddansers, buiten één of twee herhalingen én de zwaarddans zelve nooit ofte nooit op een groepsaktiviteit aanwezig is. Sommigen zien we zelfs niet bij het gezamelijke maal na de zwaarddans. Ook voor verplaatsingen kunnen wij op velen niet rekenen. Nochtans hebben wij die ook nodig om te blijven voortbestaan... Hierbij dus een oproep voor een meer aktieve deelname aan de groep! Wij willen trouwens onderlijnen, dat bij het aanvaarden van nieuwe zwaarddansers dit trouwens één van de belangrijke kriteria wordt.

En nog data

28 september 1996: Bal in Ossendrecht. Wij zorgen voor goede muziek. Jij zorgt voor uw aanwezigheid!
22 oktober 1996: wij krijgen een poolse groep uit Suwalki op bezoek. Namiddag stadsbezoek. 's Avonds samen dansen
29 juni 1997:  groepsoptreden in Bergues (St-Winoksbergen), Frans-Vlaanderen op het Féte des Cornemuseurs.
6 en 7 september 1997: wij herhalen onze pelgrimazje in Frans-Vlaanderen, zoals in 1992! Maar dit keer gaan we te paard op de grens zitten: we dansen in drie dorpen in Frankrijk en in drie dorpen in België. We denken er ook aan 2 engelse groepen uit te nodigen: Handsworth en een rappergroep. Het wordt weer een onvergetelijke belevenis!!!

Over hemdes gesproken...

Annemie was kwaad... Na de zwaarddans is een van onze nieuwe zwaarddanshemden teruggekomen met een deftige brandplek en dito gat in, veroorzaakt door een sigaret. Een herstelling van het euvel kost zo'n 500 frank, nog afgezien van de vele werkuren... Wat Annemie helemaal niet slikken kon was dat de dader, nochtans goed op de hoogte, niet eens de moeite nam om zich te verontschuldigen en het aan iemand anders overliet om de schade te melden. Ongelukjes kunnen altijd gebeuren, maar voortaan beter opletten en uw verantwoordelijkheid opnemen, asjeblief.


Redaktie

Renaat Van Craenenbroeck
Rue Pairée 76
6890 Libin-Bas
Tel: 061 - 65 63 82
- - -
Mark van Orshoven
Stierstraat 34
2018 Antwerpen
Tel: 03 - 235 29 98


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu