Mark Van Orshoven (12) had er zo zijn best voor gedaan: weken op voorhand had hij er op aangedrongen, dat de groepsfoto niet zou vergeten worden en hij had het zelf spesieel laten afdrukken op de beurtrol die overal in Den Hopsack uithing: Groepsfoto om 10.30 uur. Want hij wou graag iedereen op de foto hebben... Het is hem bijna gelukt. Bijna, want één enkele snodaard ontbreekt: Marc Brijs. Nergens is zijn nochtans impozante figuur terug te vinden op de foto. Hijzelf herinnert zich trouwens niet waar hij ergens uithing. Volgend jaar beter opletten, Mark! Aanvankelijk misten wij ook Herman Suetens (15), maar die vertelde ons tussen pot en pint dat hij terug te vinden is op de foto als een toefje grijs haar boven de linkerschouder van Joris Brijs (21). Deze laatste heeft dit bevestigd. Volgende keer een beetje door de knieën zakken, Joris. Er was plaats genoeg... Plakken wij nu voor het nageslacht nog snel de namen op de overige zwaarddansers van het jaar des heren negentienhonderdzesennegentig. Marc Gerené, staat meest links op de foto en krijgt dus het nummer (1). Wim Van Loon (2) kan weer terug lachen nu hij toch voor de eerste keer de echte zwaarddans heeft mogen meedansen. In de vroege uurtjes was het even paniek toen bleek dat Renaat de woorden van zijn vader, Leo Van Loon (7) op de vorige oefenstonde verkeerd begrepen had. Renaat meende, dat Leo had gezegd, dat Wim een ongelukske had gehad en dit jaar niet kon meedoen. En zo stond Wim niet op de lijst! Anfein, enkele handige ingrepen op de beurtrol regelden dit kleine insident. Nieuweling dit jaar was ook Edwin Walsh (3). Die kwam zijn broer Brendan (18) vervoegen in de zwaarddans. Wim Deroo (4) had gehoopt dit jaar zijn twee zonen in de zwaarddans aan het werk te kunnen zien. Gerrit Deroo (10) was er bij, maar Joris Deroo moest nog een jaartje wachten: hij kon er de laatste oefenstonde niet bij zijn en dat was écht nog wel nodig... Afspraak voor volgend jaar, Joris! Een vertrouwde figuur als Mon Westers (6) hoopt volgend jaar zijn zoon Roel in het zog te kunnen meeslepen. Schrijver dezes, Renaat Van Craenenbroeck, vond het nodig op het slechtste moment zijn hand op te steken, zodat hij onherkenbaar op de foto komt. De zeventigste keer werd voor hem een ontgoocheling: in het midden van zijn eerste dans (de derde keer) moest hij verstek laten geen ingevolge een spierscheur. Gelukkig stond toevallig Mark Dewachter (20) ons vlakbij te bewonderen tussen de rijen kijklustigen. Die nam dan op zijn stadsschoenen (!) bliksemsnel de zwaarden en de leiding over om de dans uit te dansen. De toeschouwers hebben wellicht eigenaardig opgekeken toen tijdens de dans Renaat en Mark van schoenen wisselden. Wellicht dachten zij aan een nieuwe figuur... Koen Van Reeth is terug te vinden onder nummer (8), naast zijn kompaan Jimmy Thys (11), die dit jaar geen moeite meer had om Den Hopsack te vinden... Frank Claes (13) toont zijn mooiste kaffeebazenlach en Pierre "Peerd" Timmerman (14) lijkt er over na te denken, dat een ongeluk toch op een klein plaatske ligt. Wij zijn blij dat hij er weer in goede gezondheid bij is! Een brede glimlach siert ook Ludo Heylen (16) en Rudi Jacobs (17). Ik kom zojuist tot de konstatasie, dat ik Stefaan Praet (5) heb overgeslagen. Hij doet nochtans flink zijn best om boven de schouders van de voor hem staanden uit te komen. Nummer (19) plakken wij op de derde telg uit de Van-Loon-stam: Joris Van Loon. Een rekord is het niet voor de familie Van Loon, want volgens een film uit de jaren 75 of 76 (waarvan een kopie ons vriendelijk bezorgd door Jan Michiels (24) zou de familie Leys eens een keer met vier telgen hebben deelgenomen: Vader Jan, die ons spijtig genoeg dit jaar ontviel, Herman, die ons nu reeds zestien jaar ontbreekt, Mark en Erwin, die er dit jaar nog altijd bij was als trommelaar... Het rijtje van de zwaarddansers sluiten wij af met Tom Blancke (22) en Mark Hanssens (23) Verder op de foto nog enkele illustere figuren ronde de zwaarddans. Wij geven ze een letter mee: (A) is Lieve Van Velthoven, die sommige zwaarddansers nog als baby in de handen heeft gehad. (B) is Piet De Gryse, trommelaar, die ondanks drukke bezigheden ons dit jaar ekstra heeft bijgestaan op de oefenstonden. (C) Is Jan Vromen, die achter de muzikanten aanzit. (D) is Joris Deroo, waar wij het hiervoor reeds over hadden. (E) is ons paard, een levenswerk van Herman Suetens, met de hulp van Pierre Timmerman. Nog twee trouwe doedelzakkers: Maurits Claessens (F) en de Jos (G). Wij sluiten af met een ook sedert jaren bekende figuur: Edmond Van Dommelen (H).

los gebabbel

Wij zaten in spanning uit te kijken naar hem, maar hij kwam niet opdagen. Erik Dewachter is blijkbaar niet zo sterk in rekenen, want precies op da dag van de zwaarddans meldde zich zijn derde boreling aan. Mathijs zorgde voor vreugde bij Christel en Eric en Thomas en Lore, maar verhinderde zijn vader wel de zwaarddans mee te maken. Anfein, wij zullen hem maar proficiat wensen, en wel van harte!!!

Een ontzettend grote dank voor al die stille werksters, werkers, werksterskes en werkerkes die aan de bar stonden, die koffie op- en uitschonken, die keken en andere lekkere dinges bakken of maakten, die met bussen rondgingen, die afwasten, die opruimden, die veegden, en nog veel van die dingen. Wij noemen geen namen, omdat wij op voorhand weten dat wij er dan vergeten (zoals wij nu merken, dat wij de strijksters van de hemden vergeten zijn te noemen..). Weet in ieder geval, dat wij u danken met héél ons hart en dat zonder u bereidwillige hulp het voor ons héél wat moeilijker zou zijn.

Waren de aanwezigheden op de oefenstonden niet je dat, de aanwezigheid op het gezamelijk dinnee goed te noemen. Heb ik goed geteld, dan ontbraken er slechts zes. Volgend jaar ook die zes er bij!


Redaktie

Renaat Van Craenenbroeck
Rue Pairée 76
6890 Libin-Bas
Tel: 061 - 65 63 82
- - -
Mark van Orshoven
Stierstraat 34
2018 Antwerpen
Tel: 03 - 235 29 98


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu