31 januari is Jan Leys heengegaan. Na een korte ziekte is hij Herman gaan opzoeken. Jan zou er 4 maart tweeënzeventig geworden zijn. maar geen van ons die hem dit aangegeven zou hebben. Jan is ons ter hulp geschoten in 1974. in die jaren, dat wij moeite hadden om elf dansers bijeen te krijgen. Twee van zijn zonen, Herman en Mark dansten toen ook mee. Hij heeft éénentwintig jaar met ons meegedanst. De laatste maal met de dubbele uitvoering ter gelegenheid van 25 jaar zwaarddans. Jan stond achter de zwaarddans. En hoewel hij nooit op de voorgrond trad, op Jan kont ge rekenen. Er was niet veel dat hem van de oefenstonden kon weghouden. En graag ging hij met ons mee naar Spanje en Engeland, echter nooit zonder dat wij hem moesten overtuigen dat wij hem écht nodig hadden. En ik heb hem meerdere keren nodig gehad. Als het niet al te best draaide met de groep, dan was de stille steun van Jan meer dan welkom. Wij hebben dikwijls gepraat over de groep en de zwaarddans. Jan had een scherpe opmerkingsgave en goede ideeën.

Bedankt, Jan, voor uw hulp. Wij hadden ook halvelings afgesproken, dat gij dit jaar, naargelang gij u voelde, toch misschien nog één keer zou meedansen. Het heeft niet mogen zijn. Jan, wij zullen u missen. Wij zullen u niet licht vergeten.

Aan Moeke Mieke, Gerda, Erwin, Sofia, Stefanie en de hele familie bieden wij ons medeleven aan met het verlies dat hen treft. Wij wensen hen sterkte toe in de komende dagen.

uit de familie

Wij roepen in onze herinnering even diegenen op, die ons reeds hebben verlaten. Allen veel te jong... Koen Van Velthoven, Rudi Van Loco, Herman Leys. Wannes Beugels, Vik Van Velthoven, Vince Stevenson. Bedankt, kameraden...

Dok Ludo en Astrid Heylen hadden minder prettig nieuws. Astrids jongste zuster overleed op tweeënveertigjarige leeftijd. Wij bieden ook hen onze deelname aan.

Beter nieuws kwam er van de zijde van Herman Suetens, die nog maar eens grootvader is geworden. Hij heeft er al op getrakteerd! Voortdoen Herman!

Felisitasies nog voor Frank Claes. Frank is aangeworven als barman in Alpheusdal te Berchem. Hij stelt het zeker op prijs zo ge hem komt bezoeken. In de week! En na 17 uur ...

ledenlijst

De redaksie zit met rode kaken. Zij kan zich niet herinneren of het nu de naweeën van de feestdagen waren of gewoon slordigheid, maar in de ledenlijst in nummer 94 slopen nogal wat onnauwkeurigheden in. Serjeuze publikasies noemen dat een zetduiveltje. Hierbij zetten wij dan het nodige weer recht. Alleen willen we er toch even op wijzen, dat het foutieve telefoonnummer van Marc en Pia Dewachter door Marc in de Kulminator eigenhandig op een bierkaartje geschreven is...

DE GRAEF Marie Merellaan 11 - 2930 BRASSCHAAT 03/651 94 14
DE WACHTER Marc Jozef Hermanslei 27/5 - 2140 Mortsel 03/449 40 76
KRISTENSEN Pia Jozef Hermanslei 27/5 - 2140 Mortsel 03/449 40 76
VAN VELTHOVEN Lieve Van Erstenstraat 118 - 2100 Deurne 03/321 61 84

Verder regelden nog enkelen hun lidgeld, zodat volgende leden nog in de lijst moeten opgenomen worden

SCHRIJVERS Veerle Grimaldilaan 142 - 2940 Stabroek 03/568 97 28
VAN REETH Koen Dumontstraat 66 - 2100 Deurne 03/324 71 55

De lijst van de zwaarddansers komt er den in het maartnummer aan!

een drukke maand

in maart hoeft men zich - voor wie niet op een verplaatsing kijkt - niet te vervelen

zondag 3 maart is het zwaarddans in Duinkerke. Als naar gewoonte is de eerste dans gepland rond 10 uur (zij zijn niet erg matineus, onze Franse vrienden...). Vertrek vanuit de "Petit St. Eloi". Wie graag blijft eten, verwittigt minstens één week op voorhand Renaat. De avond tervoren is er gelegenheid tot het bijwonen van een spreekbeurt (conférence) over de reizwaarddansen door Renaat in Chateau Coquelle te Rosendaël (met videovertoning en in het Frans). Amateurs kunnen misschien met Trevor en kompagnie op de lappen: één van Trevors vrienden viert zijn afscheid aan het vrijgezellenleven!

zaterdag 9 maart dan is het bal in Herzeele (Frans-Vlaanderen). In de fantastische "Salle des Orgues" speelt Klakkebussche ten dans (21 u). Om 19u is er eerst een konsert, daarna gelegenheid tot het nuttigen van "Potje Vleesch". Voor dit laatste aanmelden bij Marc Hanssens vóór 20 februari! Onder de speelboeken van de orgels hebben wij een Lansiers ontdekt. Een set van Lange Wapper danst tegelijkertijd met een set van Flirt op de hervonden muziek, gespeeld door het orgel.

zondag 10 maart: laatste bijeenkomst voor de zwaarddans. 16 uur stipt in de Aalmoezeniersstraat. Eind 18 uur.

zondag 17 maart: 27ste zwaarddans. Bijeenkomst: Hopsack TEN LAATSTE 0M 07.30 uur. Gastoptreden van Handsworth. Mogelijk vervoegt ook Boerke Naas ons bij de laatste voorstelling om hun 'Zevenster' te dansen.
De avona tevoren bijeenkomst in Het Waagstuk vanaf 20 uur om te verbroederen met de Engelsen.
De zondagnamiddag: gezamelijk eten in Vremde. Wij rekenen op de aanwezigheid van iedereen: dansers en muzikanten... Zo spoedig mogelijk inschrijven bij Herman Suetens.

zondag 24 maart: Quevaucamps trekt er voor het eerst op uit. De spanning is te snijden! Ze dansen een zestal keer op diverse plaatsen in Quevaucamps en in Basècles. Wie kan, gaat hen aanmoedigen!

Hebt ge dan nog zin om het laatste weekend van maart u ook te verplaatsen, ga dan de groepen van Henegouwen bewonderen in Quevaucamps. Twee Waalse groepen (Doornik en Quevaucamps) brengen er elk een Vlaamse suite. Beide van de hand van Renaat. Meer inlichtingen kunt ge bij hem losmaken.

losse flodders

Spectacular Sword schijnt dan toch eindelijk op de goeie weg te zijn. Lokalizasie: Scarborough. Overnachten: Goathland. Er wordt op ons gerekend om een groepsoptreden te verzorgen van zowat drie kwartier. Meer nieuws in ons maartnummer.

In verband met de optredens in Engeland en in Denemarken zijn wij van plan een heleboel oude "draken" uit de kast te halen. Dingen als de Narrendans, de Eierdans en dergelijke. Renaat is op zoek naar minimum acht jongens voor jongensdansen. Hij denkt ook ondermeer aan een kreasie van een stokkendans voor acht jongens. Oefeningen wellicht op zondagavond. Wie zin heeft om mee te doen neemt rechtstreeks kontakt op met Renaat (of met zijn antwoordapparaat). Hetzelfde geldt voor de meisjes. Ook hier denken wij aan nieuwe kreasies.

uw zwaarddanstenuke al eens nagekeken? Kunt ge nog in uw dzjiens? En uw witte kousen? Uw medajje?


Redaktie

Renaat Van Craenenbroeck
Rue Pairée 76
6890 Libin-Bas
Tel: 061 - 65 63 82

- - -

Mark van Orshoven
Stierstraat 34
2018  Antwerpen
Tel: 03 - 235 29 98


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu