Editoriaal

Sorrie, maar alle goede wil ten spijt, zijn wij er niet in geslaagd om in november én december een 't Zweertdanserke de wereld in te sturen. Het leven van een bruggepensioneerde is beter gevuld dan het op het eerste gezicht lijkt. In ieder geval willen wij er een punt van eer van maken dat gij de volgende maanden regelmatig voorzien wordt van de verwachte mededelingen. Zo dat gezegd zijnde, daar gaan wij dan ...

Wij hebben Mark Van Orshoven onder de arm genomen en die heeft gezorgd voor de vernieuwde lay-out. Tof, hee? Ge gaat vast en zeker nog meer lay-outstunten van Mark in de voIgende nummers te bewonderen krijgen...

Eén jaar terug

Voor Renaat was het dé verrassing van zijn leven: hij die dacht in alle stilte te trouwen, zag plots in het nog van een laag sneeuw voorziene Smuid een groep zwaarddansers opdagen. Eigenlijk zag hij eerst Kaat en vroeg hij zich af wat Kaat aan het hoofd van de lokale harmonie liep te doen... En eerst daarna zag hij de witte hemden en broeken. Voor die verrassing hadden zijn vrouw en zijn dochter gezorgd.

De dansers zorgden voor een innovatie én een unikum: op het einde moesten én MarieChristine én Renaat de zwaarden op. Onnodig te zeggen, dat zij niet óp de gebruikelijke hoogte de lucht ingingen; de zwaarden zagen teveel af!!! Omdat het zo uniek was hebben wij de foto daarvan maar eens afgedrukt in kleur (natuurlik op kosten van Renaat!)

Ereleden

Mark Dewachter heeft er echt ekstra zijn best voor gedaan: hij zorgde voor maar liefst vier ereleden.
Wij danken:

de heer en mevrouw Sips-Van Put uit Rijkevorsel
de heer en mevrouw Sips-Moes uit Beerse
de heer en mevrouw Maes-De Bremaecker uit Oostmalle en
de heer en mevrouw Van Dijck-Verheyen uit Oostmalle

voor hun steun aan onze werking.

Ledenlijst

Hier is hij dan eindelijk de lang verbeide en lang beloofde lijst van de Lange-Wapperleden. Afgesloten op datum van 1 december 1994 en alfabetisch én met telefoonnummer!
Vooreerst nog enkel de leden die op dinsdag aanwezig zijn. In het volgende nummer geven wij dan de aanvulling voor deze die enkel deelnemen aan de zwaarddans. De reden? Eenvoudig: nog niet iedereen was in orde met zijn lidgeld...

Maria DE BIE A.Stocketlaan 47 - 2570 Duffel 015/31 60 05
Marie DE GRAEVE Merellaan 11 - 2930 Brasschaat 03/651 94 14
Marc DEWACHTER Jozef Hermanslei 27/5 - 2140 Mortsel 03/448 03 49
Annemie GERENE Van leentststraat 21 - 2140 Borgerhout 03/235 46 48
Marc HANSSENS Fazantenlaan 16 - 2540 Hove 03/455 96 91
Pia KRISTENSEN - DEWACHTER Jozef Hermanslei 27/5 - 2640 Mortsel 03/448 03 49
Elfriede LAURET Lange Bremstraat 123 - 2170. Merksem 03/646 67 93
Gerda LEYS Van Praetlei 127 - 2170 Merksem 03/645 34 42
Gerd LUYTEN Fazantenlaan 16 - 2540 Hove 03/455 96 91
Toeti LUYTEN Heikantstraat 111 - 2910 Essen 03/667 34 97
Joke MARIJNISSEN Merellaan 11 - 2930 Brasschaat 03/651 94 14
Rita MEYSSEN Melkweg 43 - 2980 Halle 03/384 18 69
Jan MICHIELS Grimaldilaan 142 - 2940 Stabroek 03/568 97 28
Veerle SCHRIJVERS Grimaldilaan 142 - 2940 Stabroek 03/568 97 28
Herman SUETENS Van Erstenstraat 118 - 2100 Deurne 03/321 61 84
Pierre TIMMERMAN Merellaan 11 - 2930 Brasschaat 03/651 94 14
Katrien VAN CRAENENBROECK Van Geertstraat 3 - 2018 Antwerpen 03/271 20 15
rene VAN GAVER Goudregenlaan 24 - 2960 Brecht 03/663 23 52
Joris VAN LOON Plutostraat 34 - 2900 Schoten 03/646 24 69
Wendy VAN OMME Me!kweg. 43 - 2980 Halle 03/384 18 69
Mark VAN ORSHOVEN Stierstraat 34 -.2018 Antwerpen 03/235 29 98
Koen VAN REETH Dumontstraat 66 - 2100 Deurne 03/324 71 55
Lieve VAN VELTHOVEN Van Erstenstraat 118- 2100 Deurne 03/321 61 84
Natalie VERVOORT Goudregenlaan 24 - 2960 Brecht 03/663 23 52
Jan VROMAN Grotenhof 50 - 2640 Mortsel 03/449 65 47

 

Uit de familie

lange Wapper blijkt erg produktief de laatste tijd! Wij houden een gemiddelde van één geboorte per maand aan. Nog straffer: ze doen het zelfs in één en dezelfde familie! Eind oktober zag Sissel het levenslicht bij Pia en Mark en 13 januari van dit eigenste jaar dook Lore op bij Christel en Eric Dewachter... Zo heeft broer Thomas er een speelkameraadje bij. Profisiat!

Intussen had iemand anders voor het maandgemiddelde gezorgd: Ingrid en Erwin Leys verwelkoomden op 14 december een broertje voor Ine. Met zijn 3,230 kg en 50 centimeter is Jelle een hele klepper. Zo is Jan Leys nog maar eens grootvader geworden. Als Jelle nu binnen x jaar mee wil zwaarddansen, dan krijgen ze een echte zwaarddansersfamilie mét stamboom! Alvast dubbel en dik profisiat!

Treuriger nieuws bereikte ons vanuit Wallonië: Marie-Christines vader ( Renaat's schoonvader dus!) overleed 11 januari in de leeftijd van 69 jaar. Hij was een man met een ongemeen warm hart en een gulle lach. Een duizendkoppige menigte begeleidde dan ook de laatste burgemeester van Villance naar zijn laatste rustplaats. Wij bieden de familie onze welgemeende deelneming aan.

Losse flodders


Redaktieadres

Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29
2000 Antwerpen


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu