EDITORIAAL

Sorri, duizendkeer sorri, maar het decembernummer is niet verschenen ... Ziekte en vakantie hebben de redaksie verhinderd er iets van te maken. Wij hebben dan een dure eed gezworen, dat het januarinummer er wel moest komen en zo zitten wij hier - nota bene op een verlofdag! - voor u 't Zweertdanserke ineen te boksen. Veel nieuws deze keer. Maar voor de gevraagde info over zwaarddansen in het algemeen en ook voor het verderzetten van onze Speurtocht (wie herinnert zich dat nog?) is het nog een beetje te vroeg. Daarvoor moet uwe redaksie over nog meer tijd beschikken.

Alvast de alderbeste wensen aan ieder. Een goeie gezondheid en héél véél dansgenot!!!

MET 22 ...

Wij zetten alles op alles om onze oude droom: met twee teams dansen te kunnen realizeren.

Lukt het echt niet, dan graag een seintje aan Renaat (233 61 48). En is die er niet, dan zet ge het op het antwoordapparaat.

Nog vlug even de volgende repetisies opgeven :

30 januari

13 februari

6 maart

EN VERDER …

OP NAAR DUINKERKE !

De Duinkerkse zwaarddans viert zijn vijfde verjaardag. Op zondag 27 februari 1994. Zoals ge al wist werden wij uitgenodigd om met hen te dansen.

Zij willen ons graag verwelkomen op zaterdag 26 februari in de late namiddag om samen een gezellige avond door te brengen. Opgelet: zij kunnen echter slechts 20 personen logies bezorgen. Daarom bijgaand een formulier om zo spoedig mogelijk: uiterlijk 10.02.94 bekend te maken of gij graag (en met hoeveel personen) zoudt in aanmerking komen. Uiteraard gaan zwaardDansers voorrang krijgen... Wie geen logies heeft kan ofwel op eigen kosten logeren ofwel tegen 09.30 uur zondagmorgen aanwezig in de Petit St. Eloi, een knusse herberg achter de hoofdkerk. Gedanst wordt er dit jaar voor het stadhuis (dus niet op de Place Jean Bart).

Er zijn normaal een vijftal optredens voorzien. Na de optredens gezamelijk eten in de Petit St.Eloi. Ook hier geldt een limiet van 20 personen, maar wellicht treffen wij hier voor alle Lange Wapperleden een arranzjement langs onze eigen kas.

Wie meegaat, wie blijft eten deelt dit zo spoedig mogelijk aan Renaat mee (233 61 48) - liefst het formulier invullen! Sluitingsdatum van de inschrijving 10 februari 1994.

WIE ?

Zoals gezegd (hierboven) ontvangen wij op ons beurt op 13 maart de Duinkerkse kollegas. Wij verwachten hen 's zaterdag rond 15 uur. Wij zijn van plan hen Antwerpen rond te gidsen. Samen eten en dan een avondje samen gezellig dansen en kouten. Wie kan en wil er iemand van Duinkerke nachtverblijf verschaffen? Bijgaand formulier invullen en Mark Dewachter op de hoogte brengen, die alles sentralizeert. Buiten het overnachten zijn er geen problemen vermits uw gast op zondag samen met ons de voeten onder tafel steekt dus...

ENGELAND !

Goathland verwacht ons vol spanning! Zij willen ons onthaal evenaren en zelf overtreffen! Wie nog nooit de Moors heeft gezien mag deze gelegenheid zeker niet laten voorbijgaan.

Hoe steekt de organizasie in elkaar?

Vertrek: in de loop van de nacht van donderdag 19 mei op vrijdag 20 mei 1994 met een bus (voor iedereen!)

Wij reizen met dezelfde bus en dezelfde sjoffeur, die ons naar Markina bracht. De busmaatschappij voorziet oversteek Calais – Dover. Vanuit Dover gaat het naar Grenoside. noord van Sheffield, waar we  rond 17.00 uur verwacht worden door onze vrienden van de Grenoside Sword Dancers. Zij organiseren de avond en de overnachting ter plaatse. Mogelijk een kort optreden. Zo wij onderweg tijd hebben bezoeken wij onderweg één of andere interessante stad.

Zaterdag 21 mei verlaten wij Grenoside rond 9.30 uur en gaan wij op stap naar York waar wij worden opgevangen door de Goathland Plough Stots. Bezoek aan York en lunch. Wij dansen in de stad op twee diverse plaatsen tussen 14.00 en 16.00 u. Daarna gaat het van York naar Goathland, waar wij verwacht worden rond 17.30 u. De zaterdagavond wordt er een Ceilidh georganizeerd door de Goathlanders en mogelijk eveneens een voorstelling van onze dansen.

Verblijf bij de Goathlanders.

Zondag 22 mei - Sinksen - staat er een treinreis (met stoomtrein) door de Moors op het programma en een optreden in Whitby.

Verblijf nog altijd bij de Goathlanders.

Maandag 23 mei 1994 kruipen wij vroeg uit de veren voor de terugreis. Aankomst te Antwerpen vermoedelijk rond 22.00 uur.

Wat moet al dat moois kosten? Wel, wij fikseren de prijs op 3.700 bef. Dit wel te verstaan voor groepsleden. Anderen kunnen mee in de mate, dat plaatsen beschikbaar zijn, mits een toeslag van 1000 bef.

Inschrijvingsformulieren beschikbaar bij Renaat. Hem terug te bezorgen uiterlijk 13 februari (oefenstonde zwaarddans!).

Finansiën te regelen met Tuur uiterlijk 27 februari 1994 (optreden Duinkerke). Haast u, haast u, de bus zal rap genoeg vol zitten!!!


Redaktieadres

Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29
2000 Antwerpen


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu