EDITORIAAL

Vol goede moed stuurden wij 't Zweertdanserke 74 de wijde wereld in ... in december 1992! Met de beste bedoeling om 't Zweertdanserke terug met enige regelmaat onder uw leesgrage ogen te brengen. Maar tot onze grote ontzetting vliegt de tijd schrikbarend vlug en zuchtend komen wij tot de vaststelling, dat het al augustus 1993 is geworden. Maar, swat, ge hebt hier alvast nummer 75 in uw handen en wij zullen proberen de volgende nummers min of meer regelmatig uit ons schrijfmasjientje te krijgen. 1993 was tot nu toe een schitterend jaar. Wij gaan proberen met uw medewerking het in 1994 nog beter te doen! Punt één: 't Zweertdanserke.

1994

Al eens naar de kalender van volgend jaar gekeken? Interessant! Pasen valt - verdorie - weer eens vrij vroeg in het jaar: 3 april. Dat wil dan zeggen dat wij voor de vijfentwintigste keer aantreden op 13 maart 1994. (Vooraleer verder te lezen: aantekenen in uw agenda!) Wie er de eerste keer bij was kan het moeilijk geloven. Eigenlijk ligt die eerste keer niet zo ver terug als ge achteruit kijkt... Maar als ge bedenkt dat er volgend jaar zwaarddansers gaan meedoen, die nog niet geboren waren toen wij op 8 maart 1970 voor de eerste keer naar buiten kwamen!

Want voor volgend jaar melden zich liefst vijf nieuwe kandidaten aan! Er zijn eerste en vooral onze drie jongsten, die alle drie hun opleiding al hebben gehad in de kinderzwaarddans: Joris Brys, Gerrit Deroo en Brendan Walsh. Verder twee dansers uit de dinsdagavondgroep: Pol Zoile en Tom, waarvan wij de achternaam nog niet kennen.

Vijf nieuwe dansers én een vroege datum brengt mee, dat wij al vroeg met het traditionele koppentellen van start gaan. Wij verwachten iedereen die mee over t zwaard danst in 1994 op zondag 24 oktober 1994 op het gebruikelijke uur (16.00 uur) in het gebruikelijke lokaal: Aalmoezenierstraat 66.

De vijf nieuwelingen brengen wij apart de geheimen van het zwaarddansen bij, zodat ze bij de laatste herhalingen mee kunnen inspringen. Wij denken er ook aan de herhalingen in twee verschillende groepen te splitsen. Wij gaan met de nieuwelingen bij immers met een kleine dertig dansers zijn. Nu is het wel nodig, dat er eens flink geschaafd wordt aan de uitvoering. Slordigheden komen meer en meer voor. Daarom gaan wij in ieder geval met iedereen eens alles tot in de details terug doornemen. De zwaarddansuitvoeringen van 1994 moeten perfekt verlopen!!! Maar dat allemaal zouden wij met u eens graag bespreken op die dag van het koppentellen (24.10.93). Dus allemaal aanwezig en op tijd!

BLANKENBERGE

Men verwacht ons weer in Blankenberge. Op vrijdagnamiddag 6 augustus. Verleden jaar was men wreed tevreden met de (geïmproviseerde optocht! Zo tevreden dat de heer schepen Jan Claes ons twee prachtige foto's liet bezorgen. De ene vindt ge op de voorpagina afgedrukt, de andere hiernaast.

Zorg dat we voldoende in aantal zijn. Afspraak is als altijd: Leopold-III-plein (aan het station) om 13.30 uur Een kleine oefening zou misschien geen kwaad kunnen.

Die willen we houden op donderdag 5 augustus 20.30 uur in de Aalmoezenierstraat.

En natuurlijk verwachten wij ook zo veel mogelijk vrouwvolk. Liefst in kledij. Een goede representatie is in dit geval belangrijk voor de groep...

BOKRIJK

29 augustus heeft in Bokrijk de Dag van de Vlaamse Volksmuziek plaats. Naast een heleboel muziekgroepen zijn er ook een drietal dansgroepen uitgenodigd. Onder die drie: wij! Vermits iedereen daar terug is uit vakantie moeten wij daar een daverend programma kunnen neerzetten.

Bazis: ons programma voor Spaans Baskenland. Gegevens omtrent uur en duur van optreden zijn ons nog niet bekend. Hou in ieder geval de datum vrij en zorg er voor, dat het optreden dat in Markina nog overtreft (waarom niet?).

OSSENDRECHT

Hoe gaan wij dat beest in het vervolg noemen? Gestart als Bal van de Nar, maar ook doorgegaan zonder de aanwezigheid van de nar... Heeft eigenlijk geen belang hoe het beestje heet, maar wij verwachten ieder, die van ver of dichtbij bij de groep hoort (en dan liefst nog met een stel vrienden) op 4 september bij Piet Van de Venne in Ossendrecht. Om acht uur stipt begint het orgel te spelen en daarna zorgt LIDO en MODEST en hopelijk nog tal van anderen voor een dansavond van de bovenste plank. Wie graag danst vertelt ons elk jaar dat het hét bal van 't jaar was. Laat ons er dit jaar dan ook weer eens iets pikkobello van maken!!! Wij zien de laatste tijd verschillende nieuwe gezichten in de groep. Wat ons bizonder veel pleziér doet. Misschien is Ossendrecht wel een gelegenheid om mensen te interesseren...

PUBLICITEIT

 

Steve Corrsin, onze Amerikaanse vriend blijft publiciteit voor ons maken! In het laatste nummer van 't Zweertdianserke hadden wij het reeds over het artikel (over ons!) dat hij publiceerde in de Ameri­can Morris Newletter. Maar Steve is bizonder produktief. Niet alleen werkt hij aan een boek over zwaarddansen, maar hij publiceert ook nog regelmatig. Zo verscheen van zijn hand een artikel The Historiography of European Linked Sword Dancing in Dance Research Journal 25/1 (Spring 1993), waarin 4 illustraties.

 

Twee van deze vier tonen Lange Wapper! Daarenboven heeft de uitgever (en dat is ... de. universiteit van Hawai in Honoloeloe!) het goede idee gehad een tekening op de voorpagina te plaatsen van... jawel, Lange Wapper!!! Dus niet verwonderd zijn als we binnenkort een uitnodiging krijgen om te gaan zwaarddansen in Hawai...

5 JAAR

Wij hebben het er in 't Zweertdanserke nog nooit over gehad, maar iedereen zal intussen wel weten, dat Renaat in Duinkerke met de groep Het Reuzekoor een zwaarddans heeft op poten gezet. Volgend jaar vieren zij ginder reeds hun eerste jubileum. En omdat zij het gebeuren en de sfeer in Antwerpen steeds als voorbeeld hebben genomen, nodigen zij ons uit om met hen te dansen op 27 februari 1994! Alleen voor dezen die geen schrik hebben van de kou!

GOATHLAND

Wie ons in 1994 ook verwacht is Goathland! De Yorshiremen waren zo entoeziast over hun bezoek aan Antwerpen dat ze ons prompt inviteerden om volgend jaar een tegenprestatie te leveren. Datum ligt nog niet honder prosent vast, maar het wordt alleszins in de loop van de maand mei. Waarschijnlijk met Sinksen (22 mei 1994). Natuurlijk rekenen wij er op, dat iedereen er bij is...

25 JAAR

Wij hebben het al geschreven: vijfentwintig jaar achter elkaar zullen wij hebben aangetreden op de Handschoenmarkt. Wij staan er nog altijd paf van!

Natuurlijk moeten wij daar iets speciaals voor doen... Maar wat in godsnaam? Wij hebben al zo vele dingen uitgespookt Engelse, Moraviërs, Italianen en Basken uitgenodigd om met ons aan te treden. Een fotoalbum uitgegeven. Een kinderteam laten aantreden. Een eierdans. Een paard. Een marot. En wellicht nog een heleboel dingen die wij ondertussen half uit het oog verloren zijn. Wat gaan we nu doen???

Een idee dat ons allang door het hoofd speelt (de seniors kunnen u dat bevestigen) is de zwaarddans tezelfdertijd uit te voeren met twee teams. Dat zou nu moeten kunnen als wij naar het aantal dansers kijken... Maar, maar: logistiek zit er een haar in de boter! Een tweede set zwaarden? Nieuwe schoenen? Hemden (oude en nieuwe) zijn er wellicht voldoende in aantal en de vroegere Antwerpse vlag hebben wij ook nog. Wie vindt ons een sponsor en wie kan ons helpen bij de realizatie van het ontbrekende?

Een ander idee is het uitnodigen van een andere buitenlandse groep. Zo vissen wij al jaren achter de Galiciërs. Maar voorlopig ontbreken nog de kontakten: wij krijgen namelijk geen antwoord. Daarom dachten wij, om misschien eens iets anders te hebben, aan de Portugese "palouteiros" van Mirando de Douro. Maar dat is verdomd ver: zo'n 1800 km van Antwerpen. Dan misschien gedacht aan een traditionele Duitse groep: Uberlingen aan de Bodensee. Of misschien gewoon maar onze Frans- Vlaamse vrienden van Duinkerke uitnodigen...

Ook het Brabants Volksorkest heeft wat te vieren en zij willen ondermeer een Siciliaanse zwaarddansgroep uitnodigen, die dan misschien ook een avond in Antwerpen met ons en het BVO zouden kunnen verzorgen...

Een en ander willen wij bespreken op donderdag 16 september in de Aalmoezenierstr.


Redaktieadres

Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29
2000 Antwerpen


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu