Kalender

Het projekt om over de bovenstaande tekening te schrijven is destijds blijven steken in een van de onuitgegeven 't Zweertdanserkes. In ons tijdschrift is er immers een hiaat tussen november 1984 en september 1985. En precies in die periode bracht Antwerp-Tax (ere wie ere toekomt), Karel Oomsstraat 14, een kalender uit, “die speciale aktiviteiten die tot de traditie van de Sinjorenstad behoren" belichtte. Dat deze "speciale aktiviteiten" met een vleugje humor moeten benaderd worden, zal wel duidelijk zijn, als wij u die “aktiviteiten” hier opsommen: op het schutblad vinden wij de Ommegang. Januari toont Driekoningenzingen (nee, niet Lange Wapper) en Worstenbrood; februari brengt Valentijn en De Vetten Os; maart het ganzenrijden en de zwaarddans. April toont de Pelgrimstafel. Mei toont inspiratiegebrek en komt te voorschijn als "huwelijksmaand"! Juni houdt het bij de Sinksenfoor. Juli laat de Dierentuin zien! En Augustus de Ommegang. In september vinden wij de Borgerhoutse Reuskens en het Joodse Nieuwjaar. Oktober herinnert de Boekenbeurs en de Scheldewijding. November toont dan weer het Schoonselhof; december de Kerstboom op de Grote Markt.

Al bij al een verdienstelijk projekt, getekend door Joris Olyslaegers (Nieuwstraat 1 2550 Kontich).

Gedreven door nieuwsgierigheid gingen wij op zoek naar bekende gezichten op de tekening van de zwaarddans. Die, dat moet gezegd, een goed beeld geeft van de bedoening. Sommigen meenden wij vlot te herkennen: Marc Hanssens, Paul De Bie en met iets minder zekerheid; Walter Schraeyen en Jan Leys. Leo Van Loon lijkt ons inziens iets te sterk op Mark Van Orshoven… Maar of wij in enkele anderen Piet Bombeke, Herwig Bauweraerts en mischien zelfs Mark Gerené mogen herkennen laten wij aan uw persoonlijke interpretatie over.

Plezierig is het alleszins dat ze in de publikatie een plaatsje voor ons hebben ingeruimd. Een bewijs, dat wij toch niet zomaar onopgemerkt voorbij worden gegaan!!!

Italië

30 december hebben wij de koppen bij elkaar gestoken om eens over de Italiëreis te praten. Dat wij naar Bagnasco willen stond vrij vlug vast... En dat zou dan gebeuren van donderdag 2 juli tot en met woensdag 9 juli 1987. Wij voorzien dan zo'n twee dagen voor de heenreis en evenveel voor de terugreis: niet vergeten dat het over een afstand van zo'n 1400 kilometer gaat!!! Zo kunnen wij drie dagen ter plaatse rondsnuffelen zaterdag - zondag - maandag. Het eigenlijke optreden is voorzien op zondag 5 juli. Graag willen wij ook de optredensgroep meenemen. En meer dan waarschijnlijk gaat de trip met de bus. Volgens de door Leo Van Loon ijverig verzamelde gegevens zou dat - mits behoorlijk deelnemersaantal - op een goede 4000 fr reiskosten komen. Pierre Timmerman onderzoekt momenteel nog de mogelijkheid om er per trein/bus te komen en informeert naar de kostprijs daarvan.

Moeilijkheden die wij nog moeten oplossen is eerst en vooral: een voldoende deelnemersaantal vinden, want verder dan 8 zwaarddansers komen wij voorlopig niet. Moeten wij dan echt op onze knieën gaan liggen om uit 22 dansers er de helft te vinden, die zich kan en wil vrijmaken? Wij zijn nochtans van plan te gaan en met een volledig team. Desnoods halen wij er nieuwelingen bij... Maar laat ons hopen, dat het zo ver niet moet komen!

Andere zaken, die nog moeten opgelost, is de situatie van deze die er in een keer de eigen vakantie willen aan vastknopen en ook wat wij doen met eventuele sympatisanten/familieleden, die niet mee dansen. Tot nu toe is de stelling altijd geweest: meegaan met de groep = meedansen.

Over één en ander moet nog nagedacht/nagekaart/uitgepraat!!!

Engeland

Wij ontvingen een uitnodiging om deel te nemen aan een long-sworddance week-end. Dit keer niet in Malton, maar in BRIDLINGTON. Dat ligt aan de zee (!), oost van Malton, onder Scarborough. Dus in de bekende buurt. Data: 25 tot 27 september 1987.

Nu hebben wij intussen wel vernomen, dat er ook in Malton een dergelijk weekend weerom zou plaats hebben, maar dan vroeger op het jaar. Blijkbaar is er een konkurrentiestrijd aan de gang, nu Trevor Stone de organizatie niet meer op zich neemt. Van dat andere weekend hebben wij trouwens geen enkel bericht of uitnodiging gekregen.

Nu hebben wij al links en rechts te horen gekregen, dat de jongens er nog wel eens alleen zouden willen naar toe trekken, ideaal is een vijfdaagse mini-trip. logement zou gebeuren in hotels in Bridlington. Misschien kan er een bezoekje aan Grenoside gebracht? Wie heeft er zin om mee te gaan? Laat iets weten aan Renaat, zodat wij kunnen antwoorden!

Grenoside stuurde ons met het nieuwe jaar de beste wensen en beleefd als wij zijn hebben wij ze geretoerneerd...

= = =

Op de zwaarddans van dit jaar mogen wij wellicht een sterke engelse delegatie verwachten. Het nieuws dat wij er aan denken in 1989 een ontmoeting te organizeren in Antwerpen, loopt als een strovuurtje door heel Engeland en ieder probeert zijn beste beentje voor te zetten om in aanmerking te komen voor een uitnodiging...Vandaar...

Strání

 

En dan het ongelooflijke, onverwachte nieuws: de tsjechen komen echt dit jaar! Met 20 (twintig): negen jongens - negen meisjes en 1 koppel. En met Hannah Laudova! Wij zoeken bijgevolg gastgezinnen. Laat nu eens zien, dat ge meer zijt, dan maar een gewone zwaarddanser, die enkel en alleen zijn neus laat zien als er geoefend wordt. Wij hebben voorlopig en rudimenteer een soort programmakke in elkaar geknutseld:

donderdag 26 maart 1987: aankomst in de loop van de morgen.

opvang in Quality Inn Hotel (makkelijk te vinden op de ring) gezamelijke (brood)maaltijd

onderbrengen bij de gastgezinnen

vrijdag 27 maart 1987: geleid stadsbezoek.

's avonds een voorstelling in zaal Tijl te Schoten door onze optredensgroep, die hierbij de kans krijgt zich eens aan eigen publiek voor te stellen, en waar wij ook de tsjechen aan het werk zullen zien. Na de voorstelling wellicht bal.

zaterdag 28 maart 1987: voor die het interesseert colloquium over reizwaarddansen

met voorstelling van oude archieffilms. Bespreking, de anderen vrij in het gastgezin met bijeenkomst 's avonds.

zondag 29 maart 1987: 's morgens zwaarddans

's avonds: eten in de Martinushoeve, Zandvliet.

maandag 30 maart 1987: shopping

dinsdag 31 maart 1987: vertrek na ontbijt.

Voor die vrijdagavondvoorstelling rekenen wij nu eens op alle zwaarddansers en sympatizanten. Plaats voor een 200 man. De kaartverkoop moet een deel van onze kosten dragen. Daarom iedereen de handen uit de mouwen en zorgen, dat de zaal goed vol zit.

Speurtocht (29)

Totnu toe hebben wij ons steeds opgehouden in het vlaamse land.

Er zijn elders ook geen sporen te vinden. En plots duiken er nu op drie verschillende en ver(der) verwijderde plaatsen getuigenissen op:

1446: Braunschweig.
1448: Eger (nu Cheb in Tsjechoslowakijë)
1450: Dordrecht

De grote spreiding van deze gegevens op een tijdsperiode van nauwelijks 4 jaar maakt ons inziens duidelijk, dat er geen sprake van kan zijn, dat de reizwaarddans zijn origine in onze gewesten zou hebben.

Een neuwkeuriger onderzoek van deze getuigenissen moet dit nog duidelijker maken, maar voorlopig zijn onze gegevens nog te fragmentarisch om ze mede te delen.


REDAKTIE: Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29 - 2000 Antwerpen
Tel. (031)33 61 48

vorige

de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu