Hebben wij nu nog niet dikwijls genoeg den Hopsack tierend doorgetrokken? Blijkbaar niet, want ook dit jaar kregen wij weerom niet iedereen op de foto! Toch hebben wij er negentien bijeen gekregen, plus een deel van de muzikanten. Laat ons ze eerst even nader bekijken: van links naar rechts op de achterste rij vinden wij eerst Claudine Goche, de draailier spelensklaar. Héél vroeg in de morgen was zij er al: de tweede muzikant om precies te zijn en dat terwijl zij van Eigenbrakel moest komen! Naast haar houdt Hilde Vanderlinden een oogske in het zeil. Herman Suetens (11 keer deelgenomen) heeft moeite om zijn kop op het plaatje te krijgen. Katrien Van Craenenbroeck beneemt hem een stuk het zicht met haar grote muts. Dirk Gerené (3 keer) wijkt geen stap van haar zij, terwijl Mark Gerené daarnaast precies een gat vond om zijn hoofd te tonen. Koen van den Hof (5 keer), net als Mark Gerené, bij wie wij het vergaten te vermelden) neemt heel wat meer plaats in. Hij stond er op, dat zijn spiksplinternieuw verdiende medajje op de foto kwam! Met dat haar van Koen zijn wij er nog niet uit of er nog iemand achter schuil gaat of niet, in ieder geval had Mark Brijs (4 maal) - zelfs hij - last genoeg om er achter te voorschijn te komen. Dat er achter Mon Westers (8 keer) iemand verdoken zit, hebben wij met een vergrootglas ontdekt, alleen komen wij er niet achter wie het geweest zou kunnen zijn. Duidelijk is het, dat Marc Hanssens (14 maal) aan de rechterzijde staat. Maar aan wie dan weer het stuk kruin toebehoort, dat boven Herwig Bauweraerts (13 keer) uitsteekt, blijft voorlopig een open vraag... Piet Bombeke staat er dit keer prachtig op. Mocht ook wel met zijn gouden medajje voor 15 jaar dienst! Een lachend nieuwelingske met bril is Mark De Wachter. Walter Schraeyen had het niet in de mot, dat de foto nu juist genomen werd en staat er dan ook maar half en “en profil" op. (5 keer en dus ook vereremerkt!) Het zwart geval dat nu opduikt is een nieuwkomer onder de muzikanten; Bruno Claessens. Welkom! Bescheiden als gewoonlijk heeft Jan Leys zich weggestopt, zodat hij haast onzichtbaar is. Hij verdient beter met zijn 11 keer! Komen wij bij Annemie Gerené met Joris Brijs op de arm. En het rijtje sluit dan met Piet Sercu, waarvan wij het plezierig vonden, dat hij dit jaar weer meespeelde!

Even adem scheppen voor wij aan het onderste rijtje beginnen: de trom bij de hand Piet De Gryse. Over zijn schouder kijkt nieuweling Erik De Wachter naar het vogeltje. Pierre Timmermans (verdiend brons!) heeft blijkbaar weer enig kommentaar. Hij heeft zijn tedergeliefd instrument onder hem! Rudy Jacobs (2 maal) blijft er ernstig bij. Wat wilt ge, met zo'n bende! De baas, Renaat Van Craenenbroeck heeft de glimlach der gelukzaligen om de lippen, blij als hij is, dat zij het hem toch maar weer voor de vijftiende keer gelapt hebben! Stefaan De Raedt (2 keer) lijkt er ook veel vertrouwen in te hebben, terwijl Paul De Bie (6 keer) verlekkerd zit uit te kijken naar de pint, die Nar Mark Van Orshoven van plan is zo dadelijk achterover te staan. Mon, pardon, Edmond Van Dommelen vindt het schijnbaar allemaal best, zolang zijn viool maar heel blijft. Imposant troont een wederopgedoken Frank Claes aan de rechterzijde. Hij is de man met de meest onderbroken loopbaan van alle zwaarddansers, maar deed al bij al toch voor de negende keer mee! Zo komen wij aan de laatste op de foto: Erwin Leys, nu muzikant, destijds ook zwaarddanser.

Wie missen wij nu nog op het plaatje? Ik heb al verteld, dat wij negentien dansers geteld hebben op de foto. Er ontbreken er dus vier. Want wij waren dit jaar inderdaad met 23! Met andere woorden: op één na zitten wij aan het maximum aantal dansers, dat wij toelaten. En was Daniël Lytens (een nieuweling van 1983) terug opgedaagd, dan hadden wij deftig kompleet geweest. Maar wie hing er nu alweer aan de toog? Wel, wij vinden op de foto geen enkel spoor van: Jan Michiels (maar die was allicht zijn zilveren medajje aan het vieren!); Leo Van Loon (of die moest op de achterste rij staan ...); Vince Stevenson (waar zat die?); Wim Deroo (maar dat was een nieuweling, en die had men wellicht van zijn schoenen en bellen beroofd ...). Wie er van de muzikanten ontbreekt en wie er van de entoeraazje niet bij is: sorry, hee, mannekes en vrouwkes. wij hebben dikwijls genoeg geroepen! Wij kunnen toch niet iedereen op de knieën smeken om mee op de foto te komen?

Bedankt alle zwaarddansers, bedankt alle muzikanten, bedankt nar, bedankt borddrager. Rond jullie draait het allemaal. Tof, dat wij ook dit jaar op jullie konden rekenen. En ook volgend jaar? Wanneer? 17 maart 1985 ...

dank 

Alle jaren wordt het probleem de helpers te bedanken neteliger en neteliger. Konden wij enkele jaren terug nog - bijna - volledig namen kleven op helpers en helpsters, dan is dat de laatste jaren nagenoeg onmogelijk geworden. De organizasie van de zwaarddans loopt zo gesmeerd, dat ieder zonder probleem zijn steentje bijbrengt: en dat gaat van eten inkopen, stof aankopen, over schoenen en hemden en vlag aanmaken tot brieven schrijven voor het bekomen van de nodige toelagen en het zetten van koffie, het bakken van speculoos zwaarddansers en het aanmaken van toespijs voor de koffietafel! Duizendkeer bedankt allemaal, vaardige handen. De zwaarddansers staan in de belangstelling, maar zonder u zou ook dat niet mogelijk zijn!!! 

En ook bedankt trouwe toeschouwers, want, verdomme, het was koud dit jaar. En ai heeft het geen druppel geregend, de zwaarddansers hebben dit jaar nog eens afgezien. Maar zij konden zich nog al dansend iets opwarmen, maar wat moest die arme toeschou­wer, die vergeten was warm schoeisel aan te trekken ?

uit de familie 

Met spijt in het hart hebben wij het uit zijn eigen mond vernomen: onze nar, jawel, Mark Van Orshoven trekt naar de Ivoorkust ... Neen, niet zo maar voor een reisje, maar om er te werken (allee, ja). De tranen stonden hem in de ogen, maar, wist hij al te vertellen,"volgend jaar ben ik er bij op de zwaarddans en naar Engeland ga ik ook mee! Een pleister op de wonde, want wie pakt die zware rol over? Hou alvast 28 mei vrij, want dat zou de datum zijn, dat wij Mark uitwuiven !!! Oh, en zijn marot blijft alvast hier, als onderpand... 

data

15 april: Wandeling Sint-Job-in-’t-Goor.
1 mei: stadsbezoek onder leiding van een gids Bergen-op-Zoom. Bijeenkomst 14 uur op de markt voor het VVV-kantoor.
12 mei: een optreden in Cuesmes (Henegouwen).
17 tot en met 21 mei: met Trevor Stone is uitvoerig gesproken over onze (financiële) moeilijkheden. Er wordt in grote mate aan tegemoet gekomen op het gebied van verblijf en eten.
12 augustus: optreden op Theatermarkt en op de Volksspelen Jan zonder Vrees (Sint-Andriesplaats).
14 oktober: vierde bal van de nar in Ossendrecht.
3 november: wij proberen een bal te organizeren met het Brabants Volksorkest. Bedoeling is alle oud-stagiaires van Renaat uit te nodigen en al die tipische Mazurka's, Schottischen, Walsen en Polka's te dansen, waarvan de meeste hun ontstaan hebben gevonden binnen onze groep.
17 maart 1985: zwaarddans 16. Met de medewerking van de Tsjechische zwaarddansers uit Strani.
zomer 1985: er bestaat veel kans, dat wij een uitnodiging ontvangen voor het festival van Sydmouth in het Zuiden van Engeland. Wij zullen proberen of dit te kombineren, is met de reeds ontvangen uitnodiging voor diezelfde tijd naar Grenoside.

plannen

Wij denken er dit keer héél ernstig aan volgend jaar de zwaarddans één enkele keer (om 10.30 of 11.20 uur) uit te voeren met twee elftallen! Wat aantal dansers betreft is er geen probleem. Hemden ook niet. Wel nog enig probleem voor schoenen, gordels en beenbellen. Maar dat kan Herman tegen die tijd wel oplossen. Blijft alleen nog het probleem: zwaarden. Maar ook dat lossen we op!

sentjes !

Dit nummer is dan weer eens het laatste van de vijfde jaargang. En wij komen weer aan uw vel zitten: graag ontvingen wij van u tweehonderdenvijftig frankskens voor jaargang zes. Ons rekening nummer is nog steeds 320 - 0826078 - 96 (Dansgroep Lange Wapper, Antwerpen). Wij zouden graag dit jaar het aantal abonnementen opdrijven tot honderd. Vraag aan uwe vrienden een abonnement te nemen als steun aan uw groep. Zij komen toch ook dikwijls aandragen met kaarten en wij... nooit: onze voorstelling is gratis.! Help je mee een handje?

Rechtstreeks betalen in de handen van Lieve Van Velthoven kan natuurlijk ook altijd. Laat er haar niet om bedelen, want dat doet zij echt niet graag. Kom dus zelf over de brug! Bedankt! Bedankt! Bedankt!


REDAKTIE: Renaat Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29 - 2000 Antwerpen
Tel. (031)33 61 48


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu