uit de familie

Laat ons beginnen met proficiat te wensen! Hannah kwam als zusje van Sarah Linde op 21 april de bent vergroten ten huize van Martin en Lieve Reyninck. Een toekomstige muzikante?

bezoek

17 tot 22 juli verwachten wij gasten: onze gastheren van vorig jaar uit Engeland: de HORWICH PRIZE MEDAL MORRIS MEN en de RIVINGTON MORRIS (een morrisdans-dansend damesklubje)

Hier dan het programma:

vrijdag 17 juli aankomst vanaf 20.00 uur op het adres Bed & Breakfast DE LEREN BLOEM (bij Hilde Vanderlinden) Amerikalei 17)
Verdeling der gasten

zaterdag 18 juli in de loop van de namiddag dansen op diverse pleinen in Antwerpen (Grote Markt, Steenplaats, Groenplaats, Conscienceplein, ... )
avond: Den Hopsack.

zondag 19 juli  voormiddag bezoek aan de Vogelemart
namiddag optreden op de Gentse Feesten (Koornmarkt)
avond: of blijven plakken in Gent of terugkeer naar de sinjorenstede

maandag 20-juli voormiddag rondleiding met stadsgids
namiddag winkelen
avond (20.00) gezellig samen dansen in de Aalmoezeniersstraat 66.

dinsdag 21 juli vertrek om 10.00 uur voor een tocht door Oost-Vlaanderen met optredens te Vlassenbroek (Baasrode), Overmere-Donk en Laarne (aan het kasteel) om om 17.00 uur weer op te treden op de Gentse Feesten, ditmaal aan Bij St-Jakob (op uitnodigirg van Walter De Buck)
's Avonds anfscheid vieren, hetzij in Gent, hetzij in Antwerpen.

Vanzelfsprekend heten wij IEDEREEN, ook die géén gasten heeft, hartelijk welkom op deze aktiviteiten, maar vooral verwachten wij u op M A A N D A G A V 0 N D   20   J U L I. Wij nodigden reeds een aantal waalse vrienden uit en hopen, dat er, net als verleden jaar bij de Denen, een dikke honderd danslustigen opdagen (ondanks de vakantieperiode) en wij een stevig orkest kunnen bijeen trommelen. Schrijf het nu op én vergeet het niet ! ! ! Het bier zal er goedkoop zijn (nog gekocht voor de verhoging van de aksijnsrechten!) en wie honger heeft zal er ook wel iets vinden om tussen zijn tanden te steken. En natuurlijk verwachten wij géén stoelzitters, maar aktievelingen, die beide beentjes voorzetten!

bal van de nar

Of wij danr nog durven over praten? Jazekers! Want dit keer gaat het wis en zeker door. De datum? Hier, noteer het maar weer, want ook GIJ wordt daar verwacht: zaterdag 10 oktober 1981.

Waar? In Ossendrecht. En voor wie niet weet, waar dat ligt, wel dat ligt in Noord-Brabant. Over de grens dus! Maar niet ver: Zandvliet voorbij en vijf kilometerkes verder vindt gij een tof dorp met een pracht van een feestzaaltje.

Waarom we zo ver weg kruipen? Wel, op een keertje, bij een wandelingetje, kwamen wij tot de ontdekking, dat er zich aldaar een pracht van een DECAPorgel bevond, in goeie staat nog wel en toen wij vroegen om het ding te laten spelen, dan bleek ook dat nog mogelijk en kregen wij een bloemlezing van oude dansmuziek te horen. Het ding dateert van 1942 en is, gezien het jaar van totstandkomen, niet zo verguld als vele van zijn soortgenoten, maar het heeft een prima klank!

Toen ontstond de idee om een bal te houden met orgelmuziek. Dat zal dan in oktober staan te gebeuren. Vanzelfsprekend zijn alle muzikanten van de partij ... En wij verwachten er méér dan honderd dansers!

Alleen: om één uur: den blok er op: politiereglement!

Hetzelfde weekend nodigen wij onze vrienden uit Theux weerom uit.

nog een datum

Ja, ja, hou uw potlood maar flink in de hand. Er volgt nog een datum om te noteren:

zaterdag 5 september 1981.

Ge herinnert u nog, dat wij onder het eten na de zwaarddans, dit jaar enkele filmen hebben vertoond. Maar de Armagnac van Piet Bombeke vertroebelde de beelden, zodat wij voorgenomen hadden er eens een speciaal avondje aan te wijden. Dat doen wij dan vermoedelijk in Den Hopsack op de bovenvermelde datum. Definitieve bevestiging volgt in volgend 't Zweertdanserke.

Intussen al een luide oproep voor de bezitters van films en dia’s om ze in orde te brengen om ze die bewuste avond te kunnen vertonen.

Maar ... laat asjeblief vooraf een seintje, zodat wij vooraf een klein overzicht hebben, van wat we die avond kunnen tonen.

Wij verwachten natuurlijk én vrouwen én kinderen! De dansers en de muzikanten zelf zullen er wel zijn, als er iets te drinken is ...

spionnage

Er wordt op de dag van de zwaarddans wel een aardig stukske afgespionneerd. Hoorden wij vorig jaar niet , dat men de pas van de zwaarddans was komen optekenen? Dit jaar kwam men de zwaarden onder onze neus opmeten! En er werd beleefd geïnformeerd of deze zwaarden uit roestvrij staal waren vervaardigd ...

Aan de geïnteresseerden kunnen wij alvast mededelen, dat het weinig of niets uitmaakt, dat uw zwaard 1 m 27 of 99 cm lang is en dat de breedte ervan ook al geen belang heeft. Wie dat niet gelooft, moet maar eens naar de verscheidenheid bij de engelse zwaarddansgroepen kijken. Wij zullen het in een van de volgende nummers trouwens eens uitgebreid hebben over die zwaarden en hun aanmaak destijds.

Dat er belangstelling is voor zwaarddansen vinden wij tof, maar wij zouden het spijtig vinden moest men onze Antwerpse zwaarddans gaan nadansen. Het tema zwaarddans is rijk genoeg om andere kreaties ruimte te laten. Dat wie interesse heeft, de moeite neme het materiaal, dat voorhanden is, te bestuderen! Goeie raad en hulp willen wij graag geven.

archief

Onze oproep in 't Zweertdanserke 20 heeft toch enkele reakties uitgelokt. Robert Cloos en Mark Van Orshoven hebben aangeboden mee te werken. Robert gaat zich om te beginnen toeleggen op het verzamelen van krantenknipsels met betrekking tot de zwaarddans. En Mark heeft zich geworpen op het fotoarchief.

Een warme oproep: wie of krantenknipsels of foto's of dia’s heeft van de zwaarddans wordt verzocht zich kenbaar te maken. Er zijn dan

twee mogelijkheden: of u staat de dokumenten af (al dan niet tegen betaling) of u leent ze ons uit om kopiën te maken.

Zo zoeken wij DRINGEND een goede foto van de figuur: "overgang naar de nieuwe kring" (eerste figuur na het vormen van de kring) en liefst dan nog een van het moment waarop de zwaarden op elkaar geslagen worden.

Nieuwe medewerkers zijn welkom: wij hebben nog honderden artiekels op te zoeken in de meest diverse tijdschriften.

200 frankskes

storten op rekening 320-0436041-96 van R. Van Craenenbroeck, Antwerpen voor jaargang 1981/82 van 't Zweertdanserke. Want dit is het laatste nummer van de tweede jaargang. Wie niet betaalt, krijgt nog nummer 23 (mei 1981) en dan is het gedaan. 't Zweertdanserke deelt geen gratis nummers uit: zelfs de redakteur betaalt! Daarom nu maar direkt betalen (tenzij gij het al in orde gebracht hebt tijdens de zwaarddans in de handen van Lieve Van Velthoven).

briançon

Alvast één auto met zwaarddansers gaat 15/16/17 augustus naar Rriançon (eigenlijk Pont de Cervières) in Frankrijk, waar op 16 augustus de reizwaarddans Ba'cubert wordt uitgevoerd. Een dubbel doel: primo kijken, filmen en fotograferen ter dokurnentering; secundo: kontakt opnemen met de uitvoerende groep. Het 't Zweertdanserke houdt u op de hoogte. Wie nog belangstelling mocht hebben om mee te gaan, neemt kontakt met Renaat.

uit boeken (5)

Nee, ze hebben ons niet vergeten! Als het boek van de maand HET GROTE FEESTENBOEK (Hervé La Barthe en Georges Henoy als auteurs, met ondertitel Folklore in Belgë, uitgeverij Elsevier Sequoia 1981) heet, dan verwachten wij wel er iets over de zwaarddans in terug te vinden. En dat is dan ook het geval. We lezen voor u op blz 37:

"Te Antwerpen worden op Halfvastenzondag na iedere H. Mis op de Handschoenmarkt de middeleeuwse Zwaarddansen (1389) uitgevoerd, zoals ze in onze Vlaamse dorpen en steden van de 15e tot de 17e eeuw werden gedanst. Ook Sint-Niklaas-Waas danst de Zwaarddans."

Veel is het niet, maar hoe is dat weer met dat "klein begeren" ?
De tekst geeft wel aanleiding tot mistifikaties, maar let op, WIJ hebben nooit beweerd, dat onze zwaarddans uit het jaar 1389 is komen overgewaaid! Voor de verwarring zijn de auteurs zelf verantwoordelijk! Al moeten wij bekennen,·dat wij het wel plezierig vinden!

medajjes

zijn er dit jaar·ook weer uitgedeeld. Een keer zilver, maar dat wist ge al: Mark Van Orshoven (wij hebben hem nu vast benoemd). Hij heeft er een specialleke bij gedaan en een speld met zijn vooraanzicht de wereld ingestuurd. Brons was er voor Mon Westers en Leo Van Loon, wat de dansers betreft. Ook brons voor Wanneske Beugels, als (te laat aanwezig zijnde) muzikant. Zilver ook voor Piet Sercu.

Dat er een heleboel nieuwelingen, vooral dan muzikanten aanwezig waren, hebt ge in vorig 't Zweertdanserke reeds gemerkt.
Wij nemen ze in de volgende nummers wel stuk voor stuk onder loepe en geven hen de bloemekes, die hen toekomen!


Redaktie: Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29
2000 Antwerpen
tel (031) 33 61 48

 


de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu