de voorpagina van het eerste 't zweertdanserke

* * *

Op het binnenblad (pag 2 en 3) verscheen
de eerste versie van de lijst van de deelnemers

* * *

Op pagina 4 het eerste 'editoriaal'

E D I T 0 R I A A L

Waarom? Waarom dit blaadje?

Elk jaar worden wij getroffen (en aangemoedigd) door de speciale sfeer, die de uitvoeringen van de zwaarddans meebrengt. En wij hebben het in ons hoofd gestoken te proberen daarvan iets vast te leggen. Door iets te vertellen over de reakties van de toeschouwers; door iemand aan het woord te laten, die jaar in, jaar uit komt kijken; door op te tekenen wat Lowieke den beenhouwer of Sjarel den bakker zei toen wij affisjes gingen hangen... En dan profiteren wij daarvan om tezelfdertijd iedereen in de bloemekes te zetten, die het verdient. Want bewust hebben wij dit jaar niemand in het openbaar bedankt voor zijn hulp. Er waren er inderdaad zovelen, die een beetje hier, een beetje daar een handje hebben toegestoken, dat wij schrik hadden er velen te vergeten. Wij willen dat nu eens op papier zetten... Wie zijn ogen op de tentoonstelling heeft open gehouden heeft gezien, dat onze zwaarddans ook voorkomt in "serjeuze" boeken: ook dát zouden wij eens onder uw ogen willen brengen en tegelijkertijd willen wij u vertellen over de oude zwaarddansgezelschappen zoals wij ze kennen uit onze middeleeuwse stadsrekeningen.

En omdat wij dan ons toch ook voelen als één grote familie (in de beste families loopt er al eens iets scheef) willen wij ook plaats inruimen voor alle blijheid of tegenslag in familie, zodat wij ook in het jaar voortdurend met elkaar in kontakt blijven.

Misschien wordt het nog anders maar dat zien wij dan alweer! Graag noteren wij uw medewerking: de dingen die wij niet weten, hopen wij van u aan de weet te komen. Bel ons even of laat ons de zaak bij pot en pint oplossen...
redaktie.

*  *  *

Koken kost geld! Wie belang stelt en graag maandelijks 't zweertdanserke ontvangt stort 150 Bfr op rekening 320-0436041-96 van R.Van Craenenbroeck, 2000 Antwerpen.

*  *  *

Op het middenblad vindt u een uitgebreide tabel met (hopelijk) alle deelnemers aan de zwaarddans in de afgelopen tien jaar. Mark Van Orshoven heeft er avond na avond gedurende een hele week op gezweet. Het rezultaat mag dan ook gezien worden. En wij beginnen met hem om iemand in de bloemekes te zetten. Merci, Mark. Te meer om de organizatie van ons tentoonstelling(ske), maar daar komen wij volgende keer uitgebreid op terug...

*  *  *

REDAKTIE: Renaat en Eva Van Craenenbroeck
Vleminckveld 29 - 2000 ANTWERPEN.
Tel. (031) 33 61 48

vorige

de dansgroep - de zwaarddans - Renaat Van Craenenbroeck

inhoudstafel - hoofdmenu