Dansgroep 'Lange Wapper'
tot en met 2001

Dansgroep Lange Wapper uit Antwerpen
Dansgroep Lange Wapper from Antwerp
is een groep enthousiaste jonge mensen die de streekeigen dansen en muziek een meer dan warm hart toedragen. Gesticht in 1958 neemt de vereniging sedert vele jaren een bijzondere plaats in onder de folkloregroepen uit het nederlandssprekend deel van België. Naast het verstrekken van een specifieke volksdansopleiding, waarbij de studie van de oorsprong en de betekenis van de oude dansen niet vergeten wordt, is de groep vooral aktief op het gebied van het opzoeken en het verzamelen van het oude dansmateriaal. is a group of young and enthusiastical people who are deeply interested in their own dances, music and tradition. Founded in 1958, the group ranks by now among the best folklore groups of the country. Their members receive a specific training on local folkdancing, including the study of the origin and the significance of the old dances. Further more the group is very active in the field of research and the notation of the old dance material.
In hoofdzaak brengt Lange Wapper dansen uit Brabant en de Kempen. Juist in deze twee streken is de volksdans het best bewaard gebleven. Gedanst wordt voornamelijk in de kledij van de doorsnee Antwerpse stadsbewoner van rond 1820. Tipisch is de "polder-" of "trekmuts" van de vrouwen, alsook haar kapmantels. Most of the dances performed by Lange Wapper are these from Brabant and Campine. It is in these regions that the old dancing is best remained. The costumes of the dancers are those worn by the Antwerp citizen in the 1820's. The lace-hats and the capes of the girls are very typical.
de Antwerpse Zwaarddans is een rekonstruktie,  van de hand van Renaat Van Craenenbroeck, van de middeleeuwse reizwaarddans, zoals hij in onze vlaamse dorpen en steden van de vijftiende tot de zeventiende eeuw regelmatig werd uitgevoerd. Traditioneel danst de groep deze dans elk jaar te Antwerpen voor de katedraal op halfvasten. the SWORD-DANCE is a reconstruction by Renaat Van Craenenbroeck of the medieval hilt-and-point longsword-dance as it was performed in the Flemish villages and towns from the 15th century onwards. Traditionnally the group performs this dance in front of the Antwerp cathedral every year at half-lent.