Hieronder staan foto's uit de hele oude doos.
De tekst onder de foto's is de tekst die ons vader op de achterkant van de foto's had geschreven.
Dus als daar vader staat wil dat voor mij grootvader zeggen
en voor sommigen onder ons dus overgrootvader

 

 

001

Vader en Moeder op hun trouwdag
Brasschaat 11-11-1911

 

002
Mijn moeder en ik voor het huisje waar ik geboren ben,
Augusteynslei 6 Brasschaat, destijds Gasthuisstraat nr 6.
Zie rechts de smidse. Alles is nu verdwenen.
Foto gemaakt in 1965.
Foto gemaakt door Mark, kort voor de dood van Moeder,
die had gevraagd om nog eens rondgevoerd te worden
door Brasschaat (ook de Kaart).

 


003
Enkele dagen nadat Mark deze foto's nam is moeder overleden.
Mijn moeder en ik voor mijn geboortehuis.
Wij waren al weg sedert 1924.

 

004
Mijn moeder in onze tuin te Brasschaat
met Harry Mortelmans, onze buurjongen

 


005

Mijn vader bij de wagen van de Duivenbond in een stoet
(voor de nieuwe goeverneur Holvoet ?)
Een duif brengt een boodschap van een verongelukt vliegtuig.

 


006
Nonkel Romanus, nonkel Frans, mijn vader,
tante Emma, mijn moeder, Frans Proost, Cyrill Nagy
rond 1928

= = =

Vader werkte te Schoten bij Fons Proost,
een bouwbedrijf - schrijnwerkerij, en was daar meestergast.

007
Grootvader Vingerhoets, Mia Proost, Frans Proost,
mijn vader met mij op zijn knie, Tresa Proost,
moeder Proost-Vingerhoets.
Achter hun huis aan de kerk van Schoten.
Tresa Proost is nu (1980) Moeder-Overste van de Kliniek van Duffel.
Mijn vader achter het huis van de familie Proost
met in de deur Mevr Poost-Vingerhoets,
achter hem de oudste dochter, nu Moeder-Overste
van de Kliniek in Duffel, op zijn knie Staf Proost
(die ge wel kent, en die nu in hetzelfde, herbouwde huis woont).
Naast mijn vader zit wijlen Frans Proost, latere bedrijfsleider,
daarnaast Mia, de dochter, dood gebleven in het
bombardement op Oude-God, in de oorlog,
en laatst Bompa Vingerhoets, vader van Mevrouw Proost.
rond 1930

 


008
De ploeg van de firma Proost bouwt een villa
in Wilrijk met vader als meestergast (juli 1929)

 


009
Bij de schafttijd:
mijn vader links, Frans Proost rechts van de rij.

 

010
Vlaamsche Kermis in het goed van Weber
(het "klein park" van Brasschaat)
Moeder tweede van rechts, vooraan.

 


011
Vlaamsche Kermis Drijhoek - Moeder boven rechts.

 

= = =

Bedevaarten naar Lourdes. Hoeveel ???

 


012
Marie Goormans - gehuwd met Jef van Riel
en haar moeder Isabelle Goormans (tante Louw)
(van mijn moeder). Mijn moeder boven rechts.

 


013
Moeder en vader midden in de groep - Na de oorlog, 1954
Moeder met een kap over haar hoofd, vader, naast haar, met pet.

 

014
Lourdes 1956
Moeder tweede vanlinks vooraan.
Stien Goormans tweede van rechts op de tweede rij.

 

015
Vader en moeder in Lourdes

 


016
Mijn vader in Lourdes

 


017
Lourdes juli 1926 - Mijn vader bovenaan

 

018
Lourdes 22 juni 1953

 


019
Lourdes 22 juni tot 29 juni 1953
3 wijkmeesteressen van de vrouwengilde
mijn moeder uiterst rechts

 


020
Lourdes

 

021
Moeder en vader op de Pic du Jer (Lourdes)
Juni 1953 - Vader en Moeder van Orshoven-Goormans

 


022
Lourdes - juni 1954
vader en moeder op de hoogste rij

 


023
Vader op de Pic du Jer - Lourdes - 28-06-53

 


024
Lourdes - Het vertrek uit Lourdes den 28 juni 1953
foto gemaakt aan den trein.
Mijn moeder boven haar Stien Goormans
en links daarvan mijn vader

 


025
Op reis met Jef Billiauw, de secretaris van de bisschop
(hij was zoon van Meester Billiauw van Brasschaat).
Rechts van hem mijn moeder,
links van hem onze overbuurvrouw,
nicht van mijn moeder, een wuyts.
Lourdes 26 juni 1955
mijn moeder, rechts naast de priester

 

026
Wijkmeesteressen van Brasschaat
Valkenburg 1954

 


027
Uitstap naar Valkenburg
met de wijkmeesteressen van Brasschaat
Moeder vooraan rechts

 


028
Lourdes - Voor de gekroonde Lieve Vrouw
22 juni tot 29 juni 1953
vader en moeder uiterst links

 


029
Lourdes - 1953
moeder tweede van rechts

 


030
Lourdes 30 juni 1955
Hotel Alliante

 


031
Wijkmeesteressen - moeder links

 


032
Moeder tweede van rechts, boven

 


033
Lourdes aan de Basilic
22 juni tot 29 juni 1953
mijn moeder vooraan rechts
vooraan links Stien Goormans

 

034
Lourdes, 26 jumi 1955
mijn moeder vooraan links

 


035
Mijn moeder

 


036
Mijn moeder uiterst rechts

 


037
Wijkmeesteressen van Brasschaat Centrum
mijn moeder vooraan rechts

 


038
Wijkmeesteressen van Brasschaat - St. Antonius
Januari 1958

 

039
Maastricht - De wijkmeesteressen van Brasschaat
Kaart en Drijhoek op reis naar Valkenburg
27 mei 1953 - mijn moeder uiterst rechts vooraan

 


040
mijn moeder in onze hof te Brasschaat
Bredabaan 493

 


041
Gemaakt te Luik
vader, moeder en Willy Felten, van Mathil,
op de Citadel in Luik

 


042
Mijn vader en moeder, begin oorlog
vader was in dienst van de sirene voor luchtbescherming
tegen bombardementen
Op het 'koerke' achter het huis.

 


043
Karel Frans van Orshoven - 53 jaar
(mijn vader)

 


044
31 oogst 1941 Brasschaat
mijn vader bootst Hitler na!

 


045
31 oogst 1941 Brasschaat
mijn vader doet Hitler achterna

 

046
zonder uitleg

 


047
zonder uitleg

 


048
1941 - Het eerste bezoek van Treske aan mijn ouders
tante Lies was op bezoek - mijn moeder, tante Lies,
Treske, mijn vader

 


049
31 oogst 1941
moeder, tante Lies, Treske en mijn vader

 


050
Mijn moeder, vader, Treske, tante Lies
in onze hof te Brasschaat (mama kwam op bezoek)

 


051
Mijn vader kort voor zijn dood

 

052
De moeder van Cyrill Nagy (Anni)
en hemzelf - 1920 te Budapest

 


053
De moeder van Anni Nagi
die haar dochter verstootte
bij de geboorte van Cyrill

 


054
Cyrill Nagy met zijn vrouw (Mela) en kinderen
Munchen rond 1950

 


055
Cyrill en Aline Felten, van Luik,
in onze hof te Brasschaat 1938

 

056
Oogst 1937 - Lisette Felten bij ons thuis

 


057
Mathilde en Willy Felten (Luik)

 


058
Haar zuster Aline Felten (rond 1937)

 


059
Mathilde Felten-Wouters

 


060
Willy Felten, Georges Etienne (man van Lisette),
Aline Felten (Redemtoristin), Mathilde

 


061
Lisette, Aline, Mathilde Felten

 


062
Luik - Mathilde, Aline, Willy, Lisette

 

063
Luik, september 1961 - Impasse Vignette 27
Willy Felten en Mathilde Wouters

 


064
Willy en Mathilde Felten-Wouters
23 december 1971
Stadhuis van Luik - Diamanten Bruiloft

 

065
Oud Brasschaat - Jos van Orshoven
op het feest van Leon Van Assche op de Heyndonk
9 april 1997

 

= = =

naar de volgende pagina

 

Ge moogt me natuurlijk altijd een mailtje sturen als ge er
even veel van geniet als ikke

info@marek.be